Street - Web foto

Přejít na obsah

Žánr street fotografie je docela volný co se týká možností realizace.
Můžete zkoušet různé způsoby, jak zachytit zajímavé záběry lidí.
Tento žánr si v posledních letech získal ohromnou popularitu. Každou vteřinu se na ulicích po celém světě odehrávají miliardy příběhů,z nichž každý z může být odvyprávěn jedinou fotografií.
Hlavní předpoklad je, že fotograf zmáčkne spoušť ve správný okamžik a rozehraje tak hru s fantazií diváka.
Fotografie jako taková má v tomto směru jednu ohromnou výhodu. Hovoří k divákovi jazykem univerzálním a fotograf tak může odvyprávět svůj příběh lidem na celém světě, bez ohledu na jazykovou bariéru.
Možná si jen málo kdo uvědomí, že základy street fotografie, neboli pouliční fotografie, jak by se dalo volně přeložit, položil jeden z otců vynálezu fotografie Louis-Jacques-Mandé Daguerre.
Již o historicky první fotografii, na které je zachycen člověk, lze mluvit jako o street fotografii.
Moje tvorba-ulice
Robert Kramář
Ke Chmelencum 182
675 73 Kralice Nad Oslavou
Czech Republic
Tel: 702 050 858

Robert Kramář
Ke Chmelencum 182
675 73 Kralice Nad Oslavou
Czech Republic
Tel: 702 050 858

Návrat na obsah